pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

KABLE OGNIOODPORNE BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracje CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ognioodporne bezhalogenowe HTKSH PH90 i HTKSHekw PH90 przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru.

W przypadku pożaru, kable te zapewniają podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru i oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych)

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – HTKSHekw PH90,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2.


DANE TECHNICZNE

Typ kabla

 

HTKSH PH90

HTKSHekw PH90

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,8

2,3

2,8

0,8

1,0

1,4

1,8

2,3

2,8

Przekrój żyły przewodzącej

mm2

0,5

0,75

1,5

2,5

4

6

0,5

0,75

1,5

2,5

4

6

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

75

48

24,5

14,9

9,3

6,3

75

48

24,5

14,9

9,3

6,3

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz      

maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

200

200

200

200

200

200

średnia

60

70

70

70

100

100

90

130

130

130

150

150

 

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy                 240 V

Próba napięciowa              1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji         500 MΩ·km

Indukcyjność, około                     0,7 mH/km

Korozyjność wydziel. gazów         PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

- pH, około                      6,8

- konduktywność, około         0,4 µS/mm

 

Gęstość dymu            PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

- przepuszczalność światła, min.   70 %

Zakres temperatur pracy  
      podczas pracy                od - 30 do + 80
°C
      podczas układania          od   - 5 do + 50
°C

Minimalny promień gięcia        110 x średnica kabla

Palność kabla              nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności             PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:                  

             E30-E90              DIN 4102-12

             PH90                  PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180               IIEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg norm                    AT-603-0098/2006/2011; WT-TK-43, PN - 92/T-90321

 

Instalacja kabla powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli.

Zalecamy stosowanie zespołu kablowego (kable wraz z system zamocowań) przebadanego wg norm DIN 4102 część 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x średnica żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

HTKSH PH90

0623 007

1 x 2 x 0,8

5,1

9,6

30

0623 013

2 x 2 x 0,8

7,8

19,2

58

0623 003

1 x 2 x 1,0

5,5

15,4

37

0623 005

2 x 2 x 1,0

8,4

30,7

72

0623 004

1 x 2 x 1,4

6,2

28,8

29

0623 008

2 x 2 x 1,4

9,7

58,0

105

0623 021

3 x 2 x 1,4

10,3

86,0

142

0623 010

1 x 2 x 1,8

8,0

48,0

87

0623 011

1 x 2 x 2,3

8,9

77,0

119

0623 015

1 x 2 x 2,8

9,9

115,0

160

HTKSHekw PH90

0624 004

1 x 2 x 0,8

5,2

10,8

33

0624 002

1 x 2 x 1,0

5,6

16,6

40

0624 006

1 x 2 x 1,4

6.3

30,0

57

0624 016

2 x 2 x 1,4

9,8

59,0

108

0624 012

6 x 2 x 1,4

14,0

174,0

275

0624 009

1 x 2 x 1,8

8,1

49,2

90

0624 007

1 x 2 x 2,3

9,0

78,0

122

0624 023

2 x 2 x 2,3

14,2

155,0

240

0624 015

1 x 2 x 2,8

10,0

116,0

163

 

Symbol wyrobu

Ciepło spalania

(około) kWh/m

HTKSH PH90 1 x 2 x 0,8

0,09

HTKSH PH90 2 x 2 x 0,8

0,17

HTKSH PH90 1 x 2 x 1,0

0,10

HTKSH PH90 2 x 2 x 1,0

0,19

HTKSH PH90 1 x 2 x 1,4

0,12

HTKSH PH90 2 x 2 x 1,4

0,22

HTKSH PH90 3 x 2 x 1,4

0,26

HTKSH PH90 1 x 2 x 1,8

0,19

HTKSH PH90 1 x 2 x 2,3

0,22

HTKSH PH90 1 x 2 x 2,8

0,26

HTKSHekw PH90 1 x 2 x 0,8

0,09

HTKSHekw PH90 1 x 2 x 1,0

0,10

HTKSHekw PH90 1 x 2 x 1,4

0,12

HTKSHekw PH90 1 x 2 x 1,8

0,20

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony