pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLY-P 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr 300/500 V, giętkie, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YKSLY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-P-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLY-P-Nr-O 300/500 V - kable przezna-czone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN EN 60811‑2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH-P 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLH-P-Nr 300/500 V - kable bezhaloge-nowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLY-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmoc-nioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio
w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-17

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

291 001

2 x 2 x 0,5

7

19,2

53

291 002

3 x 2 x 0,5

7,4

28,8

63

291 003

4 x 2 x 0,5

8,2

38,4

79

291 009

5 x 2 x 0,5

9

48

94

291 010

6 x 2 x 0,5

10,2

57,6

120

291 011

7 x 2 x 0,5

10,2

67,2

133

291 004

8 x 2 x 0,5

10,9

76,8

148

291 012

10 x 2 x 0,5

12,6

96

187

291 013

12 x 2 x 0,5

13,1

115,2

214

291 014

14 x 2 x 0,5

14,2

134,4

251

291 015

16 x 2 x 0,5

15,1

153,6

282

291 016

18 x 2 x 0,5

15,8

172,8

311

291 017

20 x 2 x 0,5

16,6

192

340

291 018

24 x 2 x 0,5

18

230,4

398

291 019

25 x 2 x 0,5

18,5

240

422

291 020

27 x 2 x 0,5

19,1

259,2

451

291 021

30 x 2 x 0,5

20

288

494

291 022

31 x 2 x 0,5

20,3

297,6

508

291 023

33 x 2 x 0,5

20,9

316,8

537

291 024

2 x 2 x 0,75

7,6

28,8

69

291 025

3 x 2 x 0,75

8,1

43,2

80

291 026

4 x 2 x 0,75

8,9

57,6

100

291 008

5 x 2 x 0,75

10,2

72

131

291 027

7 x 2 x 0,75

11,1

100,8

169

291 028

8 x 2 x 0,75

12,1

115,2

196

291 029

10 x 2 x 0,75

13,7

144

239

291 030

12 x 2 x 0,75

14,6

172,8

284

291 031

16 x 2 x 0,75

16,5

230,4

364

291 032

18 x 2 x 0,75

17,3

259,2

403

291 033

20 x 2 x 0,75

18,4

288

452

291 034

24 x 2 x 0,75

19,9

345,6

530

291 035

25 x 2 x 0,75

20,2

360

549

291 036

27 x 2 x 0,75

20,9

388,8

587

291 006

2 x 2 x 1,0

8,2

38,4

81

291 037

3 x 2 x 1,0

8,7

57,6

97

291 038

4 x 2 x 1,0

10

76,8

133

291 039

5 x 2 x 1,0

11

96

160

291 040

7 x 2 x 1,0

12,3

134,4

215

291 041

10 x 2 x 1,0

15,1

192

303

291 007

12 x 2 x 1,0

15,8

230,4

352

291 042

14 x 2 x 1,0

16,9

268,8

402

291 043

16 x 2 x 1,0

17,9

307,2

453

291 044

18 x 2 x 1,0

19

345,6

512

291 045

20 x 2 x 1,0

19,9

384

562

291 046

24 x 2 x 1,0

21,6

460,8

661

291 047

2 x 2 x 1,5

9,2

57,6

103

291 048

3 x 2 x 1,5

10,1

86,4

138

291 049

4 x 2 x 1,5

11,1

115,2

173

291 050

5 x 2 x 1,5

12,5

144

216

291 051

7 x 2 x 1,5

13,6

201,6

284

291 052

10 x 2 x 1,5

16,8

288

402

291 053

12 x 2 x 1,5

17,6

345,6

468

291 054

14 x 2 x 1,5

19

403,2

547

291 055

16 x 2 x 1,5

20,2

460,8

617

291 056

20 x 2 x 1,5

22,3

576

754

291 057

2 x 2 x 2,5

11

96

158

291 058

3 x 2 x 2,5

11,7

144

198

291 059

4 x 2 x 2,5

13,1

192

258

291 060

5 x 2 x 2,5

14,7

240

321

291 061

7 x 2 x 2,5

16

336

426

291 062

10 x 2 x 2,5

19,7

480

602

291 005

12 x 2 x 2,5

20,7

576

704

291 063

14 x 2 x 2,5

22,2

672

810

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.