pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną
z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-17

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

325 002

2 x 2 x 0,5

7,1

21,6

58

325 003

3 x 2 x 0,5

7,5

31,2

68

325 004

4 x 2 x 0,5

8,3

40,8

83

325 005

5 x 2 x 0,5

9,1

50,4

99

325 006

6 x 2 x 0,5

10,3

60

125

325 007

7 x 2 x 0,5

10,3

69,6

138

325 008

8 x 2 x 0,5

11

79,2

154

325 009

10 x 2 x 0,5

12,7

98,4

192

325 010

12 x 2 x 0,5

13,2

117,6

220

325 037

14 x 2 x 0,5

14,3

136,8

257

325 012

16 x 2 x 0,5

15,2

156

288

325 013

18 x 2 x 0,5

15,9

175,2

317

325 048

20 x 2 x 0,5

16,7

194,4

347

325 014

24 x 2 x 0,5

18,1

232,8

406

325 051

25 x 2 x 0,5

18,6

242,4

429

325 052

30 x 2 x 0,5

20,1

290,4

502

325 053

31 x 2 x 0,5

20,4

300

517

325 054

33 x 2 x 0,5

21

319,2

546

325 015

2 x 2 x 0,75

7,7

33,6

76

3 250 149

3 x 2 x 0,75

8,2

48

86

325 032

4 x 2 x 0,75

9

62,4

107

325 047

5 x 2 x 0,75

10,3

76,8

138

325 033

7 x 2 x 0,75

11,2

105,6

176

325 041

10 x 2 x 0,75

13,8

148,8

247

325 034

12 x 2 x 0,75

14,7

177,6

292

325 039

14 x 2 x 0,75

15,7

206,4

333

325 044

16 x 2 x 0,75

16,6

235,2

373

325 055

24 x 2 x 0,75

20

350,4

539

325 056

27 x 2 x 0,75

21

393,6

598

325 001

2 x 2 x 1,0

8,3

43,2

88

325 016

3 x 2 x 1,0

8,8

62,4

104

325 017

4 x 2 x 1,0

10,1

81,6

140

325 018

5 x 2 x 1,0

11,1

100,8

167

325 038

7 x 2 x 1,0

12,4

139,2

223

325 020

10 x 2 x 1,0

15,2

196,8

312

325 036

12 x 2 x 1,0

15,9

235,2

360

325 021

14 x 2 x 1,0

17

273,6

411

325 040

16 x 2 x 1,0

18

312

462

325 023

24 x 2 x 1,0

21,7

465,6

672

325 025

2 x 2 x 1,5

9,3

64,8

112

325 045